Yapay Zeka ve Startuplar: Geleceği Şekillendiren Güçler

Yapay zeka (YZ), günümüzün hızla değişen teknoloji dünyasında, startuplar için kritik bir itici güç haline gelmiştir. Bu makalede, yapay zekanın startup ekosistemindeki rolünü ve geleceği nasıl şekillendirdiğini ele alacağız. Giriş Yapay zeka, bilgisayar sistemlerinin insan benzeri zeka ve öğrenme yetenekleri kazanmasını sağlayan bir teknolojidir. Startuplar için, yapay zeka sadece iş süreçlerini optimize etmekle kalmaz, aynı […]